Yrittäjät

Tiedätkö mitä eroa on yritys- ja kuluttajaperinnällä?

Yrittäjät uutisarkisto - 11. Huhtikuu 2017 - 10:09

Perintäyhtiö Visma Duetto Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs pienyritys on ollut perinnän kohteena viimeisen vuoden aikana. Saataviaan perii tavalla tai toisella jopa neljä viidestä yrityksestä.  Tavallisin syy perinnän kohteeksi joutumiselle on se, että lasku ei ole tullut perille. 

Yritysperinnän käytännöt eivät ole tuttuja suurelle osalle pienyrittäjistä. 42 % pienyrityksistä tuntee huonosti tai melko huonosti kuluttaja- ja yritysperinnän eroja.

Käytännössä keskeisin ero on perinnän etenemisnopeus. Yritysperintä etenee nopeammin tilanteeseen, jossa yritykselle voi aiheutua maksuhäiriömerkintä ja tämän takia yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä velkojaan tai perintätoimistoon heti muistutus- tai perintäkirjeen saatuaan.

Tiedonpuute perinnän vaiheista ja prosessin etenemisestä voi aiheuttaa turhia jälkiseuraamuksia, kuten merkinnän yrityksen luottotietoihin.

Suuri osa yrittäjistä oli valmis suosittelemaan tapaa, jolla maksamattomasta laskusta muistutettiin. Suositteluhalukkuus oli korkea, jos erääntyneestä laskusta muistutettiin ja asia oli mahdollista jutella läpi.  Sen sijaan ärhäkkäät perintäkeinot ja asiakkaan ostohistorian huomioimatta jättäminen heikensivät merkittävästi suositteluhalukkuutta. Sekä perintää harjoittavat yritykset että perinnän kohteeksi joutuneet arvostavat perinnässä ystävällisyyttä ja selkeäkielisyyttä.

Visma Duetto Oy:n teettämässä perintätutkimuksessa tutkittiin perinnän käyttötapoja sekä perintää käyttävän yrityksen että yritysvelallisen näkökulmista. Perintätutkimuksen tulokset auttavat yrityksiä kehittämään perinnän hoitamista sekä tehokkuus- että asiakaspalvelunäkökulmat huomioiden.

toimitus@yrittajat.fi

Kategoriat: Yrittäjät

Tiedätkö mitä eroa on yritys- ja kuluttajaperinnällä?

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 11. Huhtikuu 2017 - 10:09

Perintäyhtiö Visma Duetto Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs pienyritys on ollut perinnän kohteena viimeisen vuoden aikana. Saataviaan perii tavalla tai toisella jopa neljä viidestä yrityksestä.  Tavallisin syy perinnän kohteeksi joutumiselle on se, että lasku ei ole tullut perille. 

Yritysperinnän käytännöt eivät ole tuttuja suurelle osalle pienyrittäjistä. 42 % pienyrityksistä tuntee huonosti tai melko huonosti kuluttaja- ja yritysperinnän eroja.

Käytännössä keskeisin ero on perinnän etenemisnopeus. Yritysperintä etenee nopeammin tilanteeseen, jossa yritykselle voi aiheutua maksuhäiriömerkintä ja tämän takia yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä velkojaan tai perintätoimistoon heti muistutus- tai perintäkirjeen saatuaan.

Tiedonpuute perinnän vaiheista ja prosessin etenemisestä voi aiheuttaa turhia jälkiseuraamuksia, kuten merkinnän yrityksen luottotietoihin.

Suuri osa yrittäjistä oli valmis suosittelemaan tapaa, jolla maksamattomasta laskusta muistutettiin. Suositteluhalukkuus oli korkea, jos erääntyneestä laskusta muistutettiin ja asia oli mahdollista jutella läpi.  Sen sijaan ärhäkkäät perintäkeinot ja asiakkaan ostohistorian huomioimatta jättäminen heikensivät merkittävästi suositteluhalukkuutta. Sekä perintää harjoittavat yritykset että perinnän kohteeksi joutuneet arvostavat perinnässä ystävällisyyttä ja selkeäkielisyyttä.

Visma Duetto Oy:n teettämässä perintätutkimuksessa tutkittiin perinnän käyttötapoja sekä perintää käyttävän yrityksen että yritysvelallisen näkökulmista. Perintätutkimuksen tulokset auttavat yrityksiä kehittämään perinnän hoitamista sekä tehokkuus- että asiakaspalvelunäkökulmat huomioiden.

toimitus@yrittajat.fi

Kategoriat: Yrittäjät

Katso kartalta kuntasi yrittäjävaltuutettujen osuus

Yrittäjät tiedotteet - 10. Huhtikuu 2017 - 16:24

Helsingissä 13 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. Esimerkiksi Pertunmaan kohdalla kunta on kartassa violetti, ja 59 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. 


Pääset tarkastelemaan kuntasi tilannetta klikkaamalla kyseistä kuntaa tai kaupunkia kartalla. Sunnuntain kuntavaaleissa valittiin 2064 yrittäjää valtuutetuiksi. Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista on 23 prosenttia. 

 

 

 

Lähde: Karttatiedot kuntajaon osalta: Maanmittauslaitos ja valtuutettujen tiedot: Suomen Yrittäjät. Koonnut/karttavisualisointi: Riikka Koskenranta

 

 

Kategoriat: Yrittäjät

Katso kartalta kuntasi yrittäjävaltuutettujen osuus

Yrittäjät uutisarkisto - 10. Huhtikuu 2017 - 16:24

Helsingissä 13 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. Esimerkiksi Pertunmaan kohdalla kunta on kartassa violetti, ja 59 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. 


Pääset tarkastelemaan kuntasi tilannetta klikkaamalla kyseistä kuntaa tai kaupunkia kartalla. Sunnuntain kuntavaaleissa valittiin 2064 yrittäjää valtuutetuiksi. Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista on 23 prosenttia. 

 

 

 

Lähde: Karttatiedot kuntajaon osalta: Maanmittauslaitos ja valtuutettujen tiedot: Suomen Yrittäjät. Koonnut/karttavisualisointi: Riikka Koskenranta

 

 

Kategoriat: Yrittäjät

Katso kartalta kuntasi yrittäjävaltuutettujen osuus

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 10. Huhtikuu 2017 - 16:24

Helsingissä 13 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. Esimerkiksi Pertunmaan kohdalla kunta on kartassa violetti, ja 59 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. 


Pääset tarkastelemaan kuntasi tilannetta klikkaamalla kyseistä kuntaa tai kaupunkia kartalla. Sunnuntain kuntavaaleissa valittiin 2064 yrittäjää valtuutetuiksi. Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista on 23 prosenttia. 

 

 

 

Lähde: Karttatiedot kuntajaon osalta: Maanmittauslaitos ja valtuutettujen tiedot: Suomen Yrittäjät. Koonnut/karttavisualisointi: Riikka Koskenranta

 

 

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi

Yrittäjät tiedotteet - 10. Huhtikuu 2017 - 12:26

Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista (joita on 8999) on 23 prosenttia. Vuoden 2012 vaaleissa yrittäjävaltuutettujen osuus oli 21 prosenttia.

Suhteellisesti eniten yrittäjiä on Kustavissa. Yrittäjiä on valtuutetuista 67 %, 10 yrittäjää 15 valtuutetusta. Vähiten yrittäjiä on valtuutettuina Karkkilassa ja Merijärvellä - missä ei ole yhtään yrittäjävaltuutettua.

Kaikkiaan 5912 yrittäjää oli ehdokkaana. Yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista (joita oli 34063 kpl) oli 17 prosenttia.

Vuonna 2012 ehdokkaita oli kaikkiaan 37124, eli silloin yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista oli 5733/37124 eli 15,4 prosenttia.

Eniten yrittäjävaltuutettuja (910) on keskustalla, toiseksi eniten kokoomuksella (556). Keskustan yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi huomattavasti vuoden 2012 kuntavaaleista (772). Nyt yrittäjäehdokkaisiin on huomioitu vuoden 2012 vaaleja laajemmin maatalousyrittäjät.

Kokoomuksen yrittäjävaltuutettujen määrä laski. Viime kuntavaaleissa kokoomuslaisia yrittäjävaltuutettuja oli 629.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

 

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi

Yrittäjät uutisarkisto - 10. Huhtikuu 2017 - 12:26

Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista (joita on 8999) on 23 prosenttia. Vuoden 2012 vaaleissa yrittäjävaltuutettujen osuus oli 21 prosenttia.

Suhteellisesti eniten yrittäjiä on Kustavissa. Yrittäjiä on valtuutetuista 67 %, 10 yrittäjää 15 valtuutetusta. Vähiten yrittäjiä on valtuutettuina Karkkilassa ja Merijärvellä - missä ei ole yhtään yrittäjävaltuutettua.

Kaikkiaan 5912 yrittäjää oli ehdokkaana. Yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista (joita oli 34063 kpl) oli 17 prosenttia.

Vuonna 2012 ehdokkaita oli kaikkiaan 37124, eli silloin yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista oli 5733/37124 eli 15,4 prosenttia.

Eniten yrittäjävaltuutettuja (910) on keskustalla, toiseksi eniten kokoomuksella (556). Keskustan yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi huomattavasti vuoden 2012 kuntavaaleista (772). Nyt yrittäjäehdokkaisiin on huomioitu vuoden 2012 vaaleja laajemmin maatalousyrittäjät.

Kokoomuksen yrittäjävaltuutettujen määrä laski. Viime kuntavaaleissa kokoomuslaisia yrittäjävaltuutettuja oli 629.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

 

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 10. Huhtikuu 2017 - 12:26

Vuonna 2017 yrittäjävaltuutettujen osuus kaikista valtuutetuista (joita on 8999) on 23 prosenttia. Vuoden 2012 vaaleissa yrittäjävaltuutettujen osuus oli 21 prosenttia.

Suhteellisesti eniten yrittäjiä on Kustavissa. Yrittäjiä on valtuutetuista 67 %, 10 yrittäjää 15 valtuutetusta. Vähiten yrittäjiä on valtuutettuina Karkkilassa ja Merijärvellä - missä ei ole yhtään yrittäjävaltuutettua.

Kaikkiaan 5912 yrittäjää oli ehdokkaana. Yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista (joita oli 34063 kpl) oli 17 prosenttia.

Vuonna 2012 ehdokkaita oli kaikkiaan 37124, eli silloin yrittäjäehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista oli 5733/37124 eli 15,4 prosenttia.

Eniten yrittäjävaltuutettuja (910) on keskustalla, toiseksi eniten kokoomuksella (556). Keskustan yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi huomattavasti vuoden 2012 kuntavaaleista (772). Nyt yrittäjäehdokkaisiin on huomioitu vuoden 2012 vaaleja laajemmin maatalousyrittäjät.

Kokoomuksen yrittäjävaltuutettujen määrä laski. Viime kuntavaaleissa kokoomuslaisia yrittäjävaltuutettuja oli 629.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

 

Kategoriat: Yrittäjät

Teollisuuden tilausten määrä lisääntynyt selvästi

Yrittäjät tiedotteet - 10. Huhtikuu 2017 - 10:57

Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti neljä kuukautta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 6,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 5,9 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 0,2 prosenttia vuodentakaisesta ja tekstiiliteollisuudessa 5,5 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Otokseen kuuluu kuukausittain 400–450 yritystä tai näiden toimialayksikköä.

toimitus@yrittajat.fi

Kategoriat: Yrittäjät

Teollisuuden tilausten määrä lisääntynyt selvästi

Yrittäjät uutisarkisto - 10. Huhtikuu 2017 - 10:57

Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti neljä kuukautta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 6,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 5,9 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 0,2 prosenttia vuodentakaisesta ja tekstiiliteollisuudessa 5,5 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Otokseen kuuluu kuukausittain 400–450 yritystä tai näiden toimialayksikköä.

toimitus@yrittajat.fi

Kategoriat: Yrittäjät

Teollisuuden tilausten määrä lisääntynyt selvästi

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 10. Huhtikuu 2017 - 10:57

Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti neljä kuukautta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 6,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 5,9 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 0,2 prosenttia vuodentakaisesta ja tekstiiliteollisuudessa 5,5 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Otokseen kuuluu kuukausittain 400–450 yritystä tai näiden toimialayksikköä.

toimitus@yrittajat.fi

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjät kertovat: Tällaisia huijauspuheluita olen saanut

Yrittäjät tiedotteet - 7. Huhtikuu 2017 - 11:20

Yrittäjät.fi:ssä kerrottiin keskiviikkona, että nämä ”can you hear me" –puheluita on alkanut tulla suomalaisista 09-alkuisista numeroista – tai ainakin näyttävät tulevan Helsingin suunnasta.

Näin yrittäjät kertovat saamistaan oudoista puheluista:

Tuli puhelu +4420305...-numerosta, joten ehkä tuo olisi sattumoisin odottamani puhelu.

Vastasin haloolla ja kun minua tiedusteltiin etunimellä, en vastannut varmuuden vuoksi yes vaan vastasin englanniksi "puhelimessa". Oikealla asialla ollut olisi kyllä esittänyt asiansa. Puhelimessa yritettiin pari kerran kalastella yes-vastausta olenko etunimeni henkilö, mutta edelleen vastasin "puhelimessa" tai "puhuu". Mitään sanomatta puhelu päätettiin.

Tiina Marja

Viimeisin, uskoakseni samaan aihepiiriin liittyvä kysely alkoi "are you [henkilön nimi]" tuli numerosta +65000000. Sama toistui kaikkien omistamiemme liittymien kohdalta. Tuo on hivenen ongelmallinen tilanne, kun teemme ulkomaankauppaa ja pitää keksiä kiertoilmaisuja varsin yleiselle "yes" ilmaisulle. Sen verran sitkeästi kaveri jankkasi kysymystä useammassa puhelussa, että ei uskonut väitteeseeni, "it is me"..
Mikko

+442 alkuisia puheluita on tullut kiusaksi asti!! Soittoja on tullut kymmenistä eri numeroista, jotkut ovat peräkkäisiä numeroita esim. +442038687868 ja +442038687867.

Soittoja alkoi tulla vuoden vaihteessa. Niitä aikoja taisin hommata oman y-tunnuksen. Pari kertaa vastasin epähuomiossa, enkä todellakaan ymmärtänyt mistä on kyse, kun huonolla englannilla intialaisittain korostaen mies solkkaa jotakin puhelimeen!

Sanoin englanniksi, että on varmaan soittanut väärään numeroon :). Toisella kerralla brittiaksentilla huudeltiin "helouta", enkä ymmärtänyt taaskaan mihin pyrittiin, sanoin etten tilaa mitään.

Puheluita tuli parhaimmillaan (=pahimmillaan) useita päivässä! Ja jopa illalla yhdeksän aikaan. En vastannut. Alkuun "luuritin" sitten vaiensin. Nyt ei ole hetkeen puheluita tullut. Viimeisimmät ovat näköjään 23.3. numerosta +442038075662 ja 24.3. +442080683458.

Nina

Yhdysvaltalaisyritys (https://www.spoofcard.com) tarjoaa palvelua jonka kautta voi luoda periaatteessa minkälaisen puhelinnumeron tahansa. Samassa palvelussa on myös puheluiden tallentaminen mahdollista ja tallennuksen saa käyttöön heti puhelun päätyttyä. Palvelun hinta on todella edullinen ja tuo kyllä maksut moninkertaisesti takaisin, jos saavat yhdenkin huijatun maksamaan jotain.

Teemu

Pari viikkoa sitten tuli työpuhelimeeni puhelu tuntemattomasta numerosta (ei numeroa näkyvissä).

Luonnollisesti vastasin siihen ja siellä oli intialaisittain englantia puhuva mies. Hän kertoi kuka on ja mistä (muttei jäänyt mieleeni).

Sitten seuraava kysymys sai kellot soimaan kun olin kuullut vastaavista. 

Hän kysyi "Have your day been fine?" No vastasin siihen että "No. I dont have time to talk to you, bye." 

Suljin puhelimen ja se soi lähes heti uudestaan. Kuulin saman taustahälinän kuin aiemmassakin ja suljin puhelimen antamatta hänen aloittaa puheenvuoroaan. Vielä kolmannen kerran puhelin soi ja avasin linjan ja suljin sen heti kun kuulin äänet taustalla. Sen jälkeen ei ole soittanut.

Tiedä sitä oliko huijaus vai oikeaa asiaa, mutta sitkeä oli :D 

Juha

Tällainen kannattaa itselleen asentaa ja laittaa asetukset kuntoon. Muitakin puheluita kuin tätä "Can you hear me?" -huijausta varten.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoach.callrecorde...

Jari

Sain juuri eilen puhelun 045-alkuisesta numerosta, josta Fonecta kertoi, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon. Kun vastasin yrityksemme nimellä, soittaja kysyi (suomeksi) henkilöä, jollaista ei ole meillä töissä.

Kun sanoin ettei henkilöä löydy, hän kysyi ”soitinko siis väärään numeroon” johon luonnollisesti tulee vastattua että ”kyllä”. Soittaja sulki puhelimen heti, ja jäi sellainen olo, ettei tuossa ollut kaikki kunnossa ja tuli myös nämä huijauspuhelu uutiset mieleen.

Vielä ei ole kuulunut mitään tuohon liittyvää, mutta ollaan asiassa kuulolla, v…..aa tuollaiset veivaukset.

Kimmo

Esimerkki vastaavasta yrityksestä tuli Afrikasta. Olivat kollanneet websivujamme ja pyysivät tarjouksia useasta eri koneesta. Silloin hälytysvaloni syttyivät. Tekivät hienot diplomit konekaupan hyväksymisestä.

Kun lopulta tuli viesti, että pitäisi soittaa tiettyyn numeroon, olin varma, että tämä olisi tullut kalliiksi puheluksi. En sitä tehnyt vaan pyysin ystävällisesti soittamaan minulle. Sitä puhelua ei koskaan tullut.

Juha

Minulla on hyviä kokemuksia omien puheluiden tallentamisesta. Ainakin Android-kännyköihin on saatavana appeja, jotka tallentavat automaattisesti jokaisen puhutun puhelun. En nyt erityisesti halua mainostaa mitään mutta itselläni on Total Recall -niminen tuote ( www.killermobile.com ). Olen käyttänyt sitä asiakassoitoissa muistin tukena. Tallenteelta voi tarvittaessa jälkeenpäin poimia nimiä, kellonaikoja ym. täsmällisiä tietoja, eikä tule epävarmuutta, kuka lupasi mitä ja milloin. Sama appi suojaa huijareita vastaan, kun itselle jää näyttöä, miten keskustelu tarkalleen meni.

Mika

Samanlainen puhelu tuli. Sanoin, että nauhoitan tätä puhelua, jolloin kaveri pisti poikki.

Ari

Vastaavanlainen puhelu tuli myös 05-alkuisesta numerosta, mutta kysyjä kysyi ensin jotain ja sitten sanoi muistuttaakseen ” Can it ring the bells” saadakseen myöntävän vastauksen.

Kun yrittää soittaa siihen niin ilmoitus tulee että ei ole käytössä.

Kimmo

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjät kertovat: Tällaisia huijauspuheluita olen saanut

Yrittäjät uutisarkisto - 7. Huhtikuu 2017 - 11:20

Yrittäjät.fi:ssä kerrottiin keskiviikkona, että nämä ”can you hear me" –puheluita on alkanut tulla suomalaisista 09-alkuisista numeroista – tai ainakin näyttävät tulevan Helsingin suunnasta.

Näin yrittäjät kertovat saamistaan oudoista puheluista:

Tuli puhelu +4420305...-numerosta, joten ehkä tuo olisi sattumoisin odottamani puhelu.

Vastasin haloolla ja kun minua tiedusteltiin etunimellä, en vastannut varmuuden vuoksi yes vaan vastasin englanniksi "puhelimessa". Oikealla asialla ollut olisi kyllä esittänyt asiansa. Puhelimessa yritettiin pari kerran kalastella yes-vastausta olenko etunimeni henkilö, mutta edelleen vastasin "puhelimessa" tai "puhuu". Mitään sanomatta puhelu päätettiin.

Tiina Marja

Viimeisin, uskoakseni samaan aihepiiriin liittyvä kysely alkoi "are you [henkilön nimi]" tuli numerosta +65000000. Sama toistui kaikkien omistamiemme liittymien kohdalta. Tuo on hivenen ongelmallinen tilanne, kun teemme ulkomaankauppaa ja pitää keksiä kiertoilmaisuja varsin yleiselle "yes" ilmaisulle. Sen verran sitkeästi kaveri jankkasi kysymystä useammassa puhelussa, että ei uskonut väitteeseeni, "it is me"..
Mikko

+442 alkuisia puheluita on tullut kiusaksi asti!! Soittoja on tullut kymmenistä eri numeroista, jotkut ovat peräkkäisiä numeroita esim. +442038687868 ja +442038687867.

Soittoja alkoi tulla vuoden vaihteessa. Niitä aikoja taisin hommata oman y-tunnuksen. Pari kertaa vastasin epähuomiossa, enkä todellakaan ymmärtänyt mistä on kyse, kun huonolla englannilla intialaisittain korostaen mies solkkaa jotakin puhelimeen!

Sanoin englanniksi, että on varmaan soittanut väärään numeroon :). Toisella kerralla brittiaksentilla huudeltiin "helouta", enkä ymmärtänyt taaskaan mihin pyrittiin, sanoin etten tilaa mitään.

Puheluita tuli parhaimmillaan (=pahimmillaan) useita päivässä! Ja jopa illalla yhdeksän aikaan. En vastannut. Alkuun "luuritin" sitten vaiensin. Nyt ei ole hetkeen puheluita tullut. Viimeisimmät ovat näköjään 23.3. numerosta +442038075662 ja 24.3. +442080683458.

Nina

Yhdysvaltalaisyritys (https://www.spoofcard.com) tarjoaa palvelua jonka kautta voi luoda periaatteessa minkälaisen puhelinnumeron tahansa. Samassa palvelussa on myös puheluiden tallentaminen mahdollista ja tallennuksen saa käyttöön heti puhelun päätyttyä. Palvelun hinta on todella edullinen ja tuo kyllä maksut moninkertaisesti takaisin, jos saavat yhdenkin huijatun maksamaan jotain.

Teemu

Pari viikkoa sitten tuli työpuhelimeeni puhelu tuntemattomasta numerosta (ei numeroa näkyvissä).

Luonnollisesti vastasin siihen ja siellä oli intialaisittain englantia puhuva mies. Hän kertoi kuka on ja mistä (muttei jäänyt mieleeni).

Sitten seuraava kysymys sai kellot soimaan kun olin kuullut vastaavista. 

Hän kysyi "Have your day been fine?" No vastasin siihen että "No. I dont have time to talk to you, bye." 

Suljin puhelimen ja se soi lähes heti uudestaan. Kuulin saman taustahälinän kuin aiemmassakin ja suljin puhelimen antamatta hänen aloittaa puheenvuoroaan. Vielä kolmannen kerran puhelin soi ja avasin linjan ja suljin sen heti kun kuulin äänet taustalla. Sen jälkeen ei ole soittanut.

Tiedä sitä oliko huijaus vai oikeaa asiaa, mutta sitkeä oli :D 

Juha

Tällainen kannattaa itselleen asentaa ja laittaa asetukset kuntoon. Muitakin puheluita kuin tätä "Can you hear me?" -huijausta varten.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoach.callrecorde...

Jari

Sain juuri eilen puhelun 045-alkuisesta numerosta, josta Fonecta kertoi, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon. Kun vastasin yrityksemme nimellä, soittaja kysyi (suomeksi) henkilöä, jollaista ei ole meillä töissä.

Kun sanoin ettei henkilöä löydy, hän kysyi ”soitinko siis väärään numeroon” johon luonnollisesti tulee vastattua että ”kyllä”. Soittaja sulki puhelimen heti, ja jäi sellainen olo, ettei tuossa ollut kaikki kunnossa ja tuli myös nämä huijauspuhelu uutiset mieleen.

Vielä ei ole kuulunut mitään tuohon liittyvää, mutta ollaan asiassa kuulolla, v…..aa tuollaiset veivaukset.

Kimmo

Esimerkki vastaavasta yrityksestä tuli Afrikasta. Olivat kollanneet websivujamme ja pyysivät tarjouksia useasta eri koneesta. Silloin hälytysvaloni syttyivät. Tekivät hienot diplomit konekaupan hyväksymisestä.

Kun lopulta tuli viesti, että pitäisi soittaa tiettyyn numeroon, olin varma, että tämä olisi tullut kalliiksi puheluksi. En sitä tehnyt vaan pyysin ystävällisesti soittamaan minulle. Sitä puhelua ei koskaan tullut.

Juha

Minulla on hyviä kokemuksia omien puheluiden tallentamisesta. Ainakin Android-kännyköihin on saatavana appeja, jotka tallentavat automaattisesti jokaisen puhutun puhelun. En nyt erityisesti halua mainostaa mitään mutta itselläni on Total Recall -niminen tuote ( www.killermobile.com ). Olen käyttänyt sitä asiakassoitoissa muistin tukena. Tallenteelta voi tarvittaessa jälkeenpäin poimia nimiä, kellonaikoja ym. täsmällisiä tietoja, eikä tule epävarmuutta, kuka lupasi mitä ja milloin. Sama appi suojaa huijareita vastaan, kun itselle jää näyttöä, miten keskustelu tarkalleen meni.

Mika

Samanlainen puhelu tuli. Sanoin, että nauhoitan tätä puhelua, jolloin kaveri pisti poikki.

Ari

Vastaavanlainen puhelu tuli myös 05-alkuisesta numerosta, mutta kysyjä kysyi ensin jotain ja sitten sanoi muistuttaakseen ” Can it ring the bells” saadakseen myöntävän vastauksen.

Kun yrittää soittaa siihen niin ilmoitus tulee että ei ole käytössä.

Kimmo

Kategoriat: Yrittäjät

Yrittäjät kertovat: Tällaisia huijauspuheluita olen saanut

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 7. Huhtikuu 2017 - 11:20

Yrittäjät.fi:ssä kerrottiin keskiviikkona, että nämä ”can you hear me" –puheluita on alkanut tulla suomalaisista 09-alkuisista numeroista – tai ainakin näyttävät tulevan Helsingin suunnasta.

Näin yrittäjät kertovat saamistaan oudoista puheluista:

Tuli puhelu +4420305...-numerosta, joten ehkä tuo olisi sattumoisin odottamani puhelu.

Vastasin haloolla ja kun minua tiedusteltiin etunimellä, en vastannut varmuuden vuoksi yes vaan vastasin englanniksi "puhelimessa". Oikealla asialla ollut olisi kyllä esittänyt asiansa. Puhelimessa yritettiin pari kerran kalastella yes-vastausta olenko etunimeni henkilö, mutta edelleen vastasin "puhelimessa" tai "puhuu". Mitään sanomatta puhelu päätettiin.

Tiina Marja

Viimeisin, uskoakseni samaan aihepiiriin liittyvä kysely alkoi "are you [henkilön nimi]" tuli numerosta +65000000. Sama toistui kaikkien omistamiemme liittymien kohdalta. Tuo on hivenen ongelmallinen tilanne, kun teemme ulkomaankauppaa ja pitää keksiä kiertoilmaisuja varsin yleiselle "yes" ilmaisulle. Sen verran sitkeästi kaveri jankkasi kysymystä useammassa puhelussa, että ei uskonut väitteeseeni, "it is me"..
Mikko

+442 alkuisia puheluita on tullut kiusaksi asti!! Soittoja on tullut kymmenistä eri numeroista, jotkut ovat peräkkäisiä numeroita esim. +442038687868 ja +442038687867.

Soittoja alkoi tulla vuoden vaihteessa. Niitä aikoja taisin hommata oman y-tunnuksen. Pari kertaa vastasin epähuomiossa, enkä todellakaan ymmärtänyt mistä on kyse, kun huonolla englannilla intialaisittain korostaen mies solkkaa jotakin puhelimeen!

Sanoin englanniksi, että on varmaan soittanut väärään numeroon :). Toisella kerralla brittiaksentilla huudeltiin "helouta", enkä ymmärtänyt taaskaan mihin pyrittiin, sanoin etten tilaa mitään.

Puheluita tuli parhaimmillaan (=pahimmillaan) useita päivässä! Ja jopa illalla yhdeksän aikaan. En vastannut. Alkuun "luuritin" sitten vaiensin. Nyt ei ole hetkeen puheluita tullut. Viimeisimmät ovat näköjään 23.3. numerosta +442038075662 ja 24.3. +442080683458.

Nina

Yhdysvaltalaisyritys (https://www.spoofcard.com) tarjoaa palvelua jonka kautta voi luoda periaatteessa minkälaisen puhelinnumeron tahansa. Samassa palvelussa on myös puheluiden tallentaminen mahdollista ja tallennuksen saa käyttöön heti puhelun päätyttyä. Palvelun hinta on todella edullinen ja tuo kyllä maksut moninkertaisesti takaisin, jos saavat yhdenkin huijatun maksamaan jotain.

Teemu

Pari viikkoa sitten tuli työpuhelimeeni puhelu tuntemattomasta numerosta (ei numeroa näkyvissä).

Luonnollisesti vastasin siihen ja siellä oli intialaisittain englantia puhuva mies. Hän kertoi kuka on ja mistä (muttei jäänyt mieleeni).

Sitten seuraava kysymys sai kellot soimaan kun olin kuullut vastaavista. 

Hän kysyi "Have your day been fine?" No vastasin siihen että "No. I dont have time to talk to you, bye." 

Suljin puhelimen ja se soi lähes heti uudestaan. Kuulin saman taustahälinän kuin aiemmassakin ja suljin puhelimen antamatta hänen aloittaa puheenvuoroaan. Vielä kolmannen kerran puhelin soi ja avasin linjan ja suljin sen heti kun kuulin äänet taustalla. Sen jälkeen ei ole soittanut.

Tiedä sitä oliko huijaus vai oikeaa asiaa, mutta sitkeä oli :D 

Juha

Tällainen kannattaa itselleen asentaa ja laittaa asetukset kuntoon. Muitakin puheluita kuin tätä "Can you hear me?" -huijausta varten.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoach.callrecorde...

Jari

Sain juuri eilen puhelun 045-alkuisesta numerosta, josta Fonecta kertoi, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon. Kun vastasin yrityksemme nimellä, soittaja kysyi (suomeksi) henkilöä, jollaista ei ole meillä töissä.

Kun sanoin ettei henkilöä löydy, hän kysyi ”soitinko siis väärään numeroon” johon luonnollisesti tulee vastattua että ”kyllä”. Soittaja sulki puhelimen heti, ja jäi sellainen olo, ettei tuossa ollut kaikki kunnossa ja tuli myös nämä huijauspuhelu uutiset mieleen.

Vielä ei ole kuulunut mitään tuohon liittyvää, mutta ollaan asiassa kuulolla, v…..aa tuollaiset veivaukset.

Kimmo

Esimerkki vastaavasta yrityksestä tuli Afrikasta. Olivat kollanneet websivujamme ja pyysivät tarjouksia useasta eri koneesta. Silloin hälytysvaloni syttyivät. Tekivät hienot diplomit konekaupan hyväksymisestä.

Kun lopulta tuli viesti, että pitäisi soittaa tiettyyn numeroon, olin varma, että tämä olisi tullut kalliiksi puheluksi. En sitä tehnyt vaan pyysin ystävällisesti soittamaan minulle. Sitä puhelua ei koskaan tullut.

Juha

Minulla on hyviä kokemuksia omien puheluiden tallentamisesta. Ainakin Android-kännyköihin on saatavana appeja, jotka tallentavat automaattisesti jokaisen puhutun puhelun. En nyt erityisesti halua mainostaa mitään mutta itselläni on Total Recall -niminen tuote ( www.killermobile.com ). Olen käyttänyt sitä asiakassoitoissa muistin tukena. Tallenteelta voi tarvittaessa jälkeenpäin poimia nimiä, kellonaikoja ym. täsmällisiä tietoja, eikä tule epävarmuutta, kuka lupasi mitä ja milloin. Sama appi suojaa huijareita vastaan, kun itselle jää näyttöä, miten keskustelu tarkalleen meni.

Mika

Samanlainen puhelu tuli. Sanoin, että nauhoitan tätä puhelua, jolloin kaveri pisti poikki.

Ari

Vastaavanlainen puhelu tuli myös 05-alkuisesta numerosta, mutta kysyjä kysyi ensin jotain ja sitten sanoi muistuttaakseen ” Can it ring the bells” saadakseen myöntävän vastauksen.

Kun yrittää soittaa siihen niin ilmoitus tulee että ei ole käytössä.

Kimmo

Kategoriat: Yrittäjät

Maarakennusjätit vaarassa jyrätä alan pienemmät – Yrittäjät huolissaan kuntien tilaajaosaamisesta

Yrittäjät tiedotteet - 7. Huhtikuu 2017 - 11:06

Kuntien sähköinen kilpailutus sotkee hankintoja, moittii Koneyrittäjien liitto tiedotteessaan.

Järjestö on havainnut merkkejä myös kuntien tilaajaosaamisen rapistumisesta.

– Yhä useammin kunnista tulee tarjouspyyntöjä, joissa ei ole muuta kuin suunnitelmakuvat, jos niitäkään. Tarjouspyynnöissä ei ole edes urakkaohjelmaa tai muita oleellisia urakka-asiakirjoja, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Markku Suominen.

Urakat jaettava pienemmillekin sopiviksi

Koneyrittäjät ovat huolissaan, jäävätkö maarakennusalan pienet ja keskisuuret yritykset kilpailussa suurimpien toimijoiden jalkoihin.

Kuntien tilaajaosaaminen auttaisi siinä, että pk-yritykset pystyisivät tarjoamaan palveluitaan suoraan kunnille, eikä niiden tarvitsisi toimia suuryritysten aliurakoitsijoina.

Osaamisen heikkenemisen taustalla on järjestön mukaan se, että yhä useampi tarjouskilpailu on muuttunut sähköiseksi, ja tilauksista vastaa yleishankintaorganisaatio. 

– Uusi hankintalaki lähtee siitä, että EU-kynnysarvot ylittävät urakat pitää jakaa sellaisiin osiin, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjouksia. Tämä jakaminen vaatii ammattitaitoa. Sen lisäksi sähköisten hankintajärjestelmien on tuettava urakoiden jakamista, Suominen huomauttaa.

Digitalisaatio tuottaa painetta hankintaosaamiselle

Koneyrittäjät ovat havainneet sähköisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä mutkikkuutta ja epäselvyyksiä. Osassa kyse on ollut kilpailutuksessa käytetyn järjestelmän jäykkyydestä.

– Tilaaja ei voi mennä sen selityksen taakse, että "järjestelmät eivät taivu tähän". Uusien työvälineiden käyttöönotto vaatii sekä tilaajalta että tarjoajilta aikaa, resursseja sekä vastuuta opetella järjestelmien käyttöä, Suominen sanoi.

Koneyrittäjät osallistuvat kunnissa muun muassa yhdyskuntatekniikkaan liittyviin rakennus-, kunnossapito- ja hoitotöihin.

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen työnantajajärjestö ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

 

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi

 

Kategoriat: Yrittäjät

Maarakennusjätit vaarassa jyrätä alan pienemmät – Yrittäjät huolissaan kuntien tilaajaosaamisesta

Yrittäjät uutisarkisto - 7. Huhtikuu 2017 - 11:06

Kuntien sähköinen kilpailutus sotkee hankintoja, moittii Koneyrittäjien liitto tiedotteessaan.

Järjestö on havainnut merkkejä myös kuntien tilaajaosaamisen rapistumisesta.

– Yhä useammin kunnista tulee tarjouspyyntöjä, joissa ei ole muuta kuin suunnitelmakuvat, jos niitäkään. Tarjouspyynnöissä ei ole edes urakkaohjelmaa tai muita oleellisia urakka-asiakirjoja, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Markku Suominen.

Urakat jaettava pienemmillekin sopiviksi

Koneyrittäjät ovat huolissaan, jäävätkö maarakennusalan pienet ja keskisuuret yritykset kilpailussa suurimpien toimijoiden jalkoihin.

Kuntien tilaajaosaaminen auttaisi siinä, että pk-yritykset pystyisivät tarjoamaan palveluitaan suoraan kunnille, eikä niiden tarvitsisi toimia suuryritysten aliurakoitsijoina.

Osaamisen heikkenemisen taustalla on järjestön mukaan se, että yhä useampi tarjouskilpailu on muuttunut sähköiseksi, ja tilauksista vastaa yleishankintaorganisaatio. 

– Uusi hankintalaki lähtee siitä, että EU-kynnysarvot ylittävät urakat pitää jakaa sellaisiin osiin, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjouksia. Tämä jakaminen vaatii ammattitaitoa. Sen lisäksi sähköisten hankintajärjestelmien on tuettava urakoiden jakamista, Suominen huomauttaa.

Digitalisaatio tuottaa painetta hankintaosaamiselle

Koneyrittäjät ovat havainneet sähköisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä mutkikkuutta ja epäselvyyksiä. Osassa kyse on ollut kilpailutuksessa käytetyn järjestelmän jäykkyydestä.

– Tilaaja ei voi mennä sen selityksen taakse, että "järjestelmät eivät taivu tähän". Uusien työvälineiden käyttöönotto vaatii sekä tilaajalta että tarjoajilta aikaa, resursseja sekä vastuuta opetella järjestelmien käyttöä, Suominen sanoi.

Koneyrittäjät osallistuvat kunnissa muun muassa yhdyskuntatekniikkaan liittyviin rakennus-, kunnossapito- ja hoitotöihin.

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen työnantajajärjestö ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

 

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi

 

Kategoriat: Yrittäjät

Maarakennusjätit vaarassa jyrätä alan pienemmät – Yrittäjät huolissaan kuntien tilaajaosaamisesta

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 7. Huhtikuu 2017 - 11:06

Kuntien sähköinen kilpailutus sotkee hankintoja, moittii Koneyrittäjien liitto tiedotteessaan.

Järjestö on havainnut merkkejä myös kuntien tilaajaosaamisen rapistumisesta.

– Yhä useammin kunnista tulee tarjouspyyntöjä, joissa ei ole muuta kuin suunnitelmakuvat, jos niitäkään. Tarjouspyynnöissä ei ole edes urakkaohjelmaa tai muita oleellisia urakka-asiakirjoja, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Markku Suominen.

Urakat jaettava pienemmillekin sopiviksi

Koneyrittäjät ovat huolissaan, jäävätkö maarakennusalan pienet ja keskisuuret yritykset kilpailussa suurimpien toimijoiden jalkoihin.

Kuntien tilaajaosaaminen auttaisi siinä, että pk-yritykset pystyisivät tarjoamaan palveluitaan suoraan kunnille, eikä niiden tarvitsisi toimia suuryritysten aliurakoitsijoina.

Osaamisen heikkenemisen taustalla on järjestön mukaan se, että yhä useampi tarjouskilpailu on muuttunut sähköiseksi, ja tilauksista vastaa yleishankintaorganisaatio. 

– Uusi hankintalaki lähtee siitä, että EU-kynnysarvot ylittävät urakat pitää jakaa sellaisiin osiin, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjouksia. Tämä jakaminen vaatii ammattitaitoa. Sen lisäksi sähköisten hankintajärjestelmien on tuettava urakoiden jakamista, Suominen huomauttaa.

Digitalisaatio tuottaa painetta hankintaosaamiselle

Koneyrittäjät ovat havainneet sähköisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä mutkikkuutta ja epäselvyyksiä. Osassa kyse on ollut kilpailutuksessa käytetyn järjestelmän jäykkyydestä.

– Tilaaja ei voi mennä sen selityksen taakse, että "järjestelmät eivät taivu tähän". Uusien työvälineiden käyttöönotto vaatii sekä tilaajalta että tarjoajilta aikaa, resursseja sekä vastuuta opetella järjestelmien käyttöä, Suominen sanoi.

Koneyrittäjät osallistuvat kunnissa muun muassa yhdyskuntatekniikkaan liittyviin rakennus-, kunnossapito- ja hoitotöihin.

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen työnantajajärjestö ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

 

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi

 

Kategoriat: Yrittäjät

Naavan joukkorahoitus tuli täyteen etuajassa

Yrittäjät tiedotteet - 6. Huhtikuu 2017 - 19:30

Sisäilmanpuhdistukseen erikoistunut Naava sai 1 257 uutta omistajaa ruotsalaisen Pepins-joukkorahoitusyrityksen kautta tehdyn rahoituskierroksen ansiosta.

Tuoreessa joukkorahoituskampanjassa keskimääräinen sijoitus oli Keskisuomalaisen mukaan 1 600 euroa, pienin 112 euroa ja suurin 49 000 euroa.

Naava keräsi jo aiemmin 3,2 miljoonan euron rahoituksen muun muassa amerikkalaiselta Delos-yhtiöltä, suomalaiselta Haltonilta ja Jasper Pääkköseltä.

Naava on perustettu vuonna 2011 ja se työllistää yli 60 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa, missä se on juuri avannut älyviherseiniä valmistavan tehtaan itärannikolla.

Yhtiön kotipaikka on Jyväskylässä, jossa sillä on vajaat 40 työntekijää.

Naava sai vastikään Fennia Prize Winner -muotoilupalkinnon valmistamastaan älyviherseinästä. Naavan viherseinä imee huoneilmaa siihen istutettujen kasvien juuristojen ja mullattoman kasvualustan läpi. Juuriston mikrobit puhdistavat ilman haitallisista kemikaaleista, jonka jälkeen tuulettimet puhaltavat puhtaan ja luonnonraikkaan ilman takaisin tilaan.

Seinän anturit mittaavat muuttujia tuotteessa ja ympäristössä. Tämän perusteella tekoäly analysoi ja ohjaa viherseinän toimintaa.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

Kategoriat: Yrittäjät

Naavan joukkorahoitus tuli täyteen etuajassa

Yrittäjät uutisarkisto - 6. Huhtikuu 2017 - 19:30

Sisäilmanpuhdistukseen erikoistunut Naava sai 1 257 uutta omistajaa ruotsalaisen Pepins-joukkorahoitusyrityksen kautta tehdyn rahoituskierroksen ansiosta.

Tuoreessa joukkorahoituskampanjassa keskimääräinen sijoitus oli Keskisuomalaisen mukaan 1 600 euroa, pienin 112 euroa ja suurin 49 000 euroa.

Naava keräsi jo aiemmin 3,2 miljoonan euron rahoituksen muun muassa amerikkalaiselta Delos-yhtiöltä, suomalaiselta Haltonilta ja Jasper Pääkköseltä.

Naava on perustettu vuonna 2011 ja se työllistää yli 60 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa, missä se on juuri avannut älyviherseiniä valmistavan tehtaan itärannikolla.

Yhtiön kotipaikka on Jyväskylässä, jossa sillä on vajaat 40 työntekijää.

Naava sai vastikään Fennia Prize Winner -muotoilupalkinnon valmistamastaan älyviherseinästä. Naavan viherseinä imee huoneilmaa siihen istutettujen kasvien juuristojen ja mullattoman kasvualustan läpi. Juuriston mikrobit puhdistavat ilman haitallisista kemikaaleista, jonka jälkeen tuulettimet puhaltavat puhtaan ja luonnonraikkaan ilman takaisin tilaan.

Seinän anturit mittaavat muuttujia tuotteessa ja ympäristössä. Tämän perusteella tekoäly analysoi ja ohjaa viherseinän toimintaa.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

Kategoriat: Yrittäjät

Naavan joukkorahoitus tuli täyteen etuajassa

Varsinais-Suomen Yrittäjät - 6. Huhtikuu 2017 - 19:30

Sisäilmanpuhdistukseen erikoistunut Naava sai 1 257 uutta omistajaa ruotsalaisen Pepins-joukkorahoitusyrityksen kautta tehdyn rahoituskierroksen ansiosta.

Tuoreessa joukkorahoituskampanjassa keskimääräinen sijoitus oli Keskisuomalaisen mukaan 1 600 euroa, pienin 112 euroa ja suurin 49 000 euroa.

Naava keräsi jo aiemmin 3,2 miljoonan euron rahoituksen muun muassa amerikkalaiselta Delos-yhtiöltä, suomalaiselta Haltonilta ja Jasper Pääkköseltä.

Naava on perustettu vuonna 2011 ja se työllistää yli 60 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa, missä se on juuri avannut älyviherseiniä valmistavan tehtaan itärannikolla.

Yhtiön kotipaikka on Jyväskylässä, jossa sillä on vajaat 40 työntekijää.

Naava sai vastikään Fennia Prize Winner -muotoilupalkinnon valmistamastaan älyviherseinästä. Naavan viherseinä imee huoneilmaa siihen istutettujen kasvien juuristojen ja mullattoman kasvualustan läpi. Juuriston mikrobit puhdistavat ilman haitallisista kemikaaleista, jonka jälkeen tuulettimet puhaltavat puhtaan ja luonnonraikkaan ilman takaisin tilaan.

Seinän anturit mittaavat muuttujia tuotteessa ja ympäristössä. Tämän perusteella tekoäly analysoi ja ohjaa viherseinän toimintaa.

toimitus@yrittajat.fi'); // -->

Kategoriat: Yrittäjät
Julkaise syötteitä