Eläkeliiton Rymättylän yhdistys

Eläkeliiton Rymättylän yhdistys järjestää Rymättylän varttuneelle väelle virkistystä ja mukavaa yhdessäoloa. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen.
 
Puheenjohtaja: Liisa Suomi, puh. 0500-555209, sähköp.liisa [dot] k [dot] suomi [at] gmail [dot] com
 
Sihteri: Auli Hyytinen, puh. 040-7449247, sähköp. auliohyytinen [at] gmail [dot] com
 
Varapuheenjohtaja: Heikki Saarinen, puh 040-593165, sähköp.heikki [dot] j [dot] saarinen [at] gmail [dot] com
 
Rahastonhoitaja/jäsensihteeri: Marja Vehmanen, puh, 0415468246, sähköp.marjavehmanen [at] gmail [dot] com
 
 
Kotisivut: www.eläkeliitto.fi
(valitse Varsinais-Suomen piiri, valitse Rymättylän yhdistys).
 
 
JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Jos haluat liittyä Eläkeliiton Rymättylän yhdistykseen,
soita yhdistyksemme jäsensihteeri/rahastonhoitaja Marja Vehmaselle,
puh. 041 546 8246.