Naantalin 4H-yhdistys

Naantalin 4H-yhdistys järjestää toimintaa ja virikkeitä nuorille Rymättylässä, Merimaskussa ja Naantalissa.

4H-yhdistys on Suomen 4H-Liiton ja Lounais-Suomen 4H-piirin yksi paikallisyhdistyksistä. 

Yhdistyksen juuret ovat syvällä Rymättylän savisissa pelloissa.

Yhdistyksen ensimmäinen nimi oli Rymättylän maatalouskerho. Toiminta alkoi Rymättylässä. Myöhemmin yhdistyksen toimialueeseen liittyivät Merimasku ja Naantali. Kuntaliitoksen myötä Rymättylän-Merimaskun-Naantali yhdistyksen nimi lyhennettiin Naantalin 4H-yhdistykseksi.

Alkuvuosikymmeninä toiminta painottui maatalouden ympärille. Kyläkerhot kokoontuivat vuorollaan kerholaisten kodeissa. Jokaisella kerholaisella oli oma kasvipalsta,  vasikka tai muu "yritys". Parhaat juurikasmaan harventajat lähetettiin harvennuskilpailuihin.

Vuosien myötä toiminta laajeni. Pojille järjestettiin mm. maineikas konekerho. Kokkaus- ja lemmikkieläinkerhot yleistyivät.

Rymättylän 4H-työn yksi maamerkki on Kerhoaitta kellotapulinmäessä. 4H-aitta palveli kahvilana 70-luvulla. Myöhemmin aitta on toiminut mm. kirppiksenä.

4H-työssä kehitetään lasten ja nuorten käsillätekemisen taitoja ja annetaan eväitä pärjätä työelämässä ja yrittäjänä.

4H-aate on levinnyt ympäri maailmaa. Aina välillä rymättyläläisiä valitaan mukaan 4H:n kansainvälisiin kokoontumisiin.

Helena Vuorela oli pitkään kerhoneuvojana Rymättylässä. Anu Oksanen viihtyi tehtävässä noin 20 vuotta. Nyt yhdistyksen vt toiminnanjohtajana toimii Tarja Salmi.

 

toiminnanjohtaja:

Tarja Salmi

0400 876740

naantali [at] 4H [dot] fi

kotisivut:

www.4h.fi/naantali