Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys

Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu 2011 tuon kesän runsaan sinileväesiintymien herättämänä. Yhdistys rekisteroitiin virallisesti 27.1.2012.

Veden laatua parantavia toimia tehdään Nuikonlahden, Pikku-Nuikon ja Ruokorauman salmen valuma-alueella. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vähentää ravinteiden määrää koko valuma-alueella, esimerkiksi Leikkisten järvessä, Leiklahden järvessä, Paskajärvessä ja Paskaperänlahdessa.

Yhdistyksen tavoitteena on kerätä ja jakaa tietoa vesistöjen tilasta, tehdä yhteistyötä veden laatua parantavien toimien suunnittelussa ja olla toteuttamassa maanomistajien kanssa kulloiseenkin kohteeseen sopivia ratkaisuja. Varat toimintaan yhdistys hankkii sekä avustuksilla että jäsenmaksutuloilla.

Yhdistyksen jäseninä on kesämökkiläisiä, vakituisia asukkaita, maanviljelijöitä, yrittäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita.

Kuulostaako entisen järven muuttaminen lintukosteikoksi, fosforisieppari, ravinteiden laskeutus, tulva-alueiden rakentaminen, ojien virtaaman hidastaminen tai vesikasvillisuuden niitto mielenkiintoiselta ja meitä kaikkia hyödyttävältä toiminnalta ? Tervetuloa mukaan yhdistykseen !


Yhteystiedot:

    pekka.viljainen(at)gmail.com<http://gmail.com>  puh.040 3537772
    tai
    laine.carita(at)gmail.com<http://gmail.com>