Euro-Forelli

Euro-Forelli Oy    
Kalankasvatus


Riittonen Markku
Myllyniementie 37, 21150 RÖÖLÄ    
(02) 252 2224    (02) 252 2224    0400 743 111